Jouw ontwikkeling

Best fit

Bij Swinkels Family Brewers willen we de consument voor ieder moment een passend biertje bieden. Maar we willen ook dat jij op ieder moment zo goed mogelijk past in de rol die je vervult. Niet alleen vandaag, maar vooral met het oog op de toekomst. Om ervoor te zorgen dat we bij elkaar blijven passen, hebben we veel aandacht voor elkaar en in het bijzonder voor jouw ontwikkeling. 

Hoe geven wij richting aan ontwikkeling

Bij ontwikkeling gaan we uit van het 70-20-10 principe. Dit betekent dat je 70% leert uit je dagelijkse werk, 20% uit de samenwerking met collega’s en interactie met anderen en 10% via bijvoorbeeld opleidingen of trainingen. Dat laatste gebeurt veelal via onze eigen Academy. Hierin bieden we een selectie van online trainingen en opleidingen aan. Ook organiseren we klassikale bijeenkomsten en worden er vakspecifieke certificeringen georganiseerd.