Circulair produceren

Wat is circulair produceren?

Tijdens productie kijken we vooral naar het energie- en watergebruik en gaan we verspilling tegen door alles zo efficiënt mogelijk te doen. De gebouwen en machines willen we zo lang mogelijk in bedrijf houden. 

Het transport proberen we op de eerste plaats zo efficiënt mogelijk te doen. Daarnaast werken we met leveranciers die met moderne en zuinige transportmiddelen werken. We besparen zo op brandstof en proberen daar waar mogelijk alternatieve brandstoffen in te zetten (zoals gas of elektriciteit).


Hoe organiseren we het?

Voor circulair produceren hebben we vier groepen vastgesteld. Voor elke groep hebben we circulaire criteria vastgelegd die we monitoren en waar we op sturen:

  • Energieconsumptie productie en transport: voor energiegebruik kijken we naar het aandeel duurzame of hernieuwbare energie. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van biogas en de elektriciteit van zonnepanelen. 
  • Waterverbruik: voor watergebruik kijken we hoeveel water er nodig is om één HL bier of één ton mout te maken. Dit vergelijken we dan met de beste praktijkvoorbeelden elders in de wereld (benchmarkdata). Daarnaast kijken we voor water naar hergebruik of water terugbrengen in de bodem. 
  • Onderhoud machines en gebouwen.
  • Verspilling minimaliseren: verliezen van verpakkingsmaterialen willen we voorkomen door een hoog productierendement. De levensduur van machines en gebouwen willen we verlengen door goed onderhoud.


Voor transport hanteren we de Lean & Green-criteria waarbij minimaal drie sterren behaald moeten worden (kijk op op de website van Lean & Green voor meer informatie).


Wat zijn de resultaten?

  • 4% van de energie is afkomstig van duurzame bronnen. Dit is vooral biogas en zonne-energie.
  • 71% van onze mouterijen en brouwerijen past de beste praktijktechnieken toe en scoort beter dan de benchmark op het gebied van energie-efficiency.
  • 92% van onze grondstoffen (product en verpakkingen) worden daadwerkelijk gebruikt in de eindproducten. Het verlies aan grondstoffen is dus beperkt tot 8%.
  • Het transport in eigen beheer van Lieshout en de Koningshoeven voldoet aan de Lean & Green-criteria met drie sterren.

 

Wat verwachten we nog?

In 2020 wordt in Lieshout een ambitieus energiebesparingsproject opgeleverd. We verwachten daardoor ca. 15% minder energie te gaan gebruiken. Per jaar gaan we hierdoor ca. 4 miljoen m3 aardgas minder gebruiken. Alle elektriciteit voor de brouwerijen in Nederland gaan we daarnaast vanaf 2020 duurzaam inkopen (wind- of zonne-energie). Investeringen in waterinstallaties moeten de komende jaren leiden tot een lager waterverbruik, en we hopen ook de productie-efficiency de komende jaren nog verder te kunnen verbeteren. Als laatste zijn we gestart met de introductie van het Lean & Green-programma voor onze Belgische brouwerijen.

86927EE2-F810-48DA-9CBE-FA18551A032C Created with sketchtool.