Circulair produceren

Wat is circulair produceren?

We sturen al jaren op het reduceren van ons water- en energieverbruik in ons productieproces. Maar om tot een volledig circulaire bedrijfsvoering te komen, is het belangrijk dat we breder kijken. Daarom onderzoeken we ook het minimaliseren van verliezen en het verduurzamen van ons transport. Verder kijken we naar mogelijke besparingen in ons grondstoffen- en materiaalverbruik. Ook willen we gebouwen en machines zo lang mogelijk in bedrijf houden.

 

Waar focussen we op bij circulair produceren?

Voor circulair produceren hebben we vier groepen vastgesteld. Voor elke groep hebben we circulaire criteria vastgelegd die we monitoren en waar we op sturen:

  • Energieconsumptie productie en transport: voor energiegebruik kijken we naar het aandeel duurzame of hernieuwbare energie. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van biogas en de elektriciteit van zonnepanelen. 
  • Waterverbruik: voor watergebruik kijken we hoeveel water er nodig is om één HL bier of één ton mout te maken. Dit vergelijken we dan met de beste praktijkvoorbeelden elders in de wereld (benchmarkdata). Daarnaast kijken we voor water naar hergebruik of water terugbrengen in de bodem. 
  • Onderhoud machines en gebouwen.
  • Verspilling minimaliseren: verliezen van verpakkingsmaterialen willen we voorkomen door een hoog productierendement. De levensduur van machines en gebouwen willen we verlengen door goed onderhoud.

 

Initiatieven op circulair produceren

  • Alle energie die we inkopen is groene energie.
  • Door de inzet van een warmwaterbuffer in Lieshout hergebruiken we de restwarmte uit onze mouterij, brouwerij en bottelarij.
  • In samenwerking met de TU/e onderzoeken we de mogelijkheid van ijzerpoeder als alternatief voor fossiele brandstoffen in ons brouwerijproces.
  • Het transport in eigen beheer van Lieshout en de Koningshoeven voldoet aan de Lean & Green criteria met drie sterren.
86927EE2-F810-48DA-9CBE-FA18551A032C Created with sketchtool.