Swinkels Circularity Index

Als familiebedrijf voelen we het als onze plicht om ervoor te zorgen dat na ons nog talloze generaties kunnen genieten van alles dat we brouwen en bouwen. Daarom willen we zo snel mogelijk circulair ondernemen, omdat we geloven dat we daarmee de meeste impact op de maatschappij kunnen maken. Circulair ondernemen betekent dat we grondstoffen, energie en materialen niet verloren laten gaan en zorgen dat ze hun waarde behouden.

In het kader van volledig circulair ondernemen hebben we een integrale methode en berekening ontwikkeld: de Swinkels Circularity Index (SCI). Deze methode kent drie kernprocessen als sturingsmechanisme: circulair inkopen, circulair produceren en hoogwaardig hergebruik. De berekeningsmethodiek maakt het mogelijk de circulariteit van het gehele bedrijf te koppelen aan concrete doelstellingen, inzicht te krijgen in de processen en zo nodig bij te sturen. De Swinkels Circularity Index maakt onderdeel uit van de mvo-informatie die KPMG, accountants- en adviesorganisatie, in 2019 heeft beoordeeld en waarbij een assurance-rapport is verstrekt.


De Swinkels Circularity Index geeft ons houvast in onze dagelijkse werkzaamheden en vertrouwen om in de toekomst de juiste balans te vinden tussen onze circulariteitsagenda en businesskansen. De mate van toepasbaarheid van de berekening biedt daarnaast kansen voor andere bedrijven die circulariteit nastreven.

Klik op een van de 3 pijlers hieronder voor meer informatie of bekijk onze animatie over de Swinkels Circularity Index.

86927EE2-F810-48DA-9CBE-FA18551A032C Created with sketchtool.
  • SDG’s

    Een zestal SDG’s hebben raakvlakken met onze kernactiviteiten. Hier gaan we ons de komende jaren hard voor maken.

  • Projecten

    Duurzaam ondernemen is onlosmakelijk verbonden met alles wat we doen en waar we voor staan. Deze projecten laten voorbeelden zien van hoe we dat doen.

  • Ons beleid

    Als familiebedrijf zien we het als onze plicht om ervoor te zorgen dat na onze generaties nog talloze generaties kunnen genieten.