Sustainable Development Goals

De Verenigde Naties stelden 17 doelstellingen op die een eind moeten maken aan onder andere armoede, ongelijkheid en klimaatverandering: Sustainable Development Goals (SDG’s). Een achttal SDG’s hebben raakvlakken met onze kernactiviteiten. Hier gaan we ons de komende jaren hard voor maken.

In ons jaarverslag is een terugkoppeling te vinden over onze inbreng op deze thema's.
Meer info over de sustainable development goals

86927EE2-F810-48DA-9CBE-FA18551A032C Created with sketchtool.
  • Kroonkurk

    Op basis van onze stakeholdersdialoog en de daaruit voortvloeiende materialiteitsanalyse formuleerden we belangrijke thema’s voor de toekomst.

  • Projecten

    Duurzaam ondernemen is onlosmakelijk verbonden met alles wat we doen en waar we voor staan. Deze projecten laten voorbeelden zien van hoe we dat doen.

  • Verantwoord alcoholgebruik

    Als bierbrouwer en familiebedrijf voelen wij het als onze verantwoordelijkheid om waar mogelijk bij te dragen aan verantwoord alcoholgebruik.