Sustainable Development Goals

De Verenigde Naties stelden 17 doelstellingen op die een eind moeten maken aan onder andere armoede, ongelijkheid en klimaatverandering: Sustainable Development Goals (SDG’s). Een zestal SDG’s hebben raakvlakken met onze kernactiviteiten. Hier gaan we ons de komende jaren hard voor maken.

In ons jaarverslag is een terugkoppeling te vinden over onze inbreng op deze thema's.
Meer info over de sustainable development goals

86927EE2-F810-48DA-9CBE-FA18551A032C Created with sketchtool.
  • Projecten

    Duurzaam ondernemen is onlosmakelijk verbonden met alles wat we doen en waar we voor staan. Deze projecten laten voorbeelden zien van hoe we dat doen.

  • Ons beleid

    Als familiebedrijf zien we het als onze plicht om ervoor te zorgen dat na onze generaties nog talloze generaties kunnen genieten.

  • Swinkels Circularity Index

    In het kader van volledig circulair ondernemen hebben we een integrale methode en berekening ontwikkeld: de Swinkels Circularity Index (SCI).