Ons beleid

Als familiebedrijf zien we het als onze plicht om ervoor te zorgen dat na onze generaties nog talloze generaties kunnen genieten. Om dit te bereiken, rapporteren we op vijf onderwerpen: circulariteit, duurzame groei, verantwoord alcoholgebruik, veiligheid en welzijn en lokale betrokkenheid. De sturing op deze pijlers is vastgelegd in verschillende beleidsstukken. Zo zorgen we ervoor dat onze brouwerijen nog mooier worden doorgegeven aan de volgende generaties.

Circulair ondernemen

Om de brouwerij mooier door te kunnen geven, zijn we op weg naar circulair ondernemerschap. Dat wil zeggen dat we grondstoffen, energie en materialen niet verloren laten gaan en zorgen dat ze hun waarde behouden. Zo willen we er uiteindelijk voor zorgen dat we helemaal geen afval meer hebben, zo min mogelijk grondstoffen gebruiken en geen enkele schade aanbrengen aan het milieu. Om dit te kunnen waarborgen, hebben we de volgende beleidsstukken opgesteld:

Circulariteit,
Verpakkingen 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Duurzame groei

We willen groeien, maar wel duurzaam. We willen financiële stabiliteit bieden aan onze stakeholders. Ons beleid voor duurzame groei staat beschreven in de volgende stukken:

Belastingbeleid
Kwaliteit en Voedselveiligheid

Verantwoord alcoholgebruik

Bier en andere alcoholische dranken zijn al eeuwen een aangenaam onderdeel van het sociale leven. En dat kan ook prima, zolang je er verantwoordelijk mee omgaat. Toch is alcohol en dus bier op sommige momenten, op sommige plaatsen en voor sommige mensen niet geschikt. Als bierbrouwer, familiebedrijf en als werkgever voelen wij het als onze plicht om waar mogelijk bij te dragen aan verantwoord alcoholgebruik en het vergroten van bewustwording hieromtrent. Daarom hebben we de volgende beleidsstukken opgesteld:

Intern beleid voor verantwoord alcoholgebruik
Marketing- en communicatiecode 

Veiligheid en welzijn

Bij Swinkels Family Brewers vinden we het belangrijk dat onze mensen met plezier aan elke werkdag beginnen en aan het eind van een dag gezond weer huiswaarts gaan. Daarom streven we al jaren naar nul bedrijfsongevallen in ons bedrijf. Wij zien onze medewerkers als familie en vinden het belangrijk om goed te zorgen voor onze medewerkers, uitzendkrachten en iedereen die voor ons werkt. Plezier in het werk is heel belangrijk, zeker nu iedereen langer door moet werken tot aan zijn pensioen. We zijn er vanzelfsprekend bij gebaat als onze medewerkers goed in hun vel zitten. Om deze pijler te kunnen waarborgen, hebben we de volgende beleidsstukken opgesteld:

- Veiligheid en Milieu 

Lokale betrokkenheid

Lokaal zit in ons DNA. Op basis van onze stakeholderanalyse bepalen wij wie onze belangrijkste lokale stakeholders zijn en wat hun belangen en behoeftes zijn. Op basis van deze analyse worden per vestiging lokale projecten bepaald, die bijdragen aan de belangen en behoeftes van de lokale stakeholders. We zijn het liefst langere tijd betrokken bij structurele projecten waar we de lokale bevolking mee helpen. Daarnaast zijn we graag aanwezig bij evenementen en nemen we deel aan projecten die voor de mensen daar belangrijk zijn. Overal waar we gevestigd zijn.

- Beleid lokale betrokkenheid 

Verantwoord zakendoen

‘Seeing the world as our family’, dat is ons moreel kompas (‘purpose’). Deze zin bepaalt ons gedrag, onze manier van ondernemen en werken. We zijn een familiebedrijf, dat maakt ons in de brouwerijwereld uniek. En door die familiebril kijken we naar onszelf én naar de wereld. Integriteit, transparantie en loyaliteit zijn voor ons als familiebedrijf extra belangrijk. Want alleen door op die manier te werken, kunnen we onze brouwerijen en mouterijen nog mooier doorgeven dan ze nu al zijn.

- Meer info

- Onze gedragscode

86927EE2-F810-48DA-9CBE-FA18551A032C Created with sketchtool.
  • SDG’s

    Een zestal SDG’s hebben raakvlakken met onze kernactiviteiten. Hier gaan we ons de komende jaren hard voor maken.

  • Projecten

    Duurzaam ondernemen is onlosmakelijk verbonden met alles wat we doen en waar we voor staan. Deze projecten laten voorbeelden zien van hoe we dat doen.

  • Swinkels Circularity Index

    In het kader van volledig circulair ondernemen hebben we een integrale methode en berekening ontwikkeld: de Swinkels Circularity Index (SCI).