Onze kroonkurk

We hebben invloed op onze omgeving, ons eigen handelen en het handelen van onze stakeholders.  Op basis van onze stakeholdersdialoog en de daaruit voortvloeiende materialiteitsanalyse formuleerden we belangrijke thema’s voor de toekomst. Deze thema’s komen terug binnen de drie pijlers van onze kroonkurk.

krk

Wereldwijde groei met lokale betrokkenheid

We willen een financieel gezond bedrijf zijn dat groeit, maar oog heeft voor haar omgeving. We beschouwen lokale betrokkenheid daarbij als een belangrijke randvoorwaarde. Binnen deze pijler hebben we aandacht voor: 

 • Financiële stabiliteit
 • Klant- en consumentenbeleving
 • Innovatie
 • Ethiek, governance en beloning

In ons jaarverslag is een terugkoppeling te vinden over onze inbreng op de verschillende thema’s uit onze kroonkurk

Goede gezondheid en welzijn voor onze belanghebbenden

Een goede gezondheid en veiligheid van consumenten en medewerkers vinden we belangrijk. Dit komt terug in de manier waarop we met elkaar omgaan en in de producten die we op de markt brengen. Verantwoord alcoholgebruik vinden we daarom een belangrijk thema. Binnen deze pijler hebben we aandacht voor: 

 • Verantwoord alcoholgebruik
 • Werkgelegenheid en arbeidsrelaties
 • Veiligheid en welzijn medewerkers
 • Voedselveiligheid en kwaliteit

In ons jaarverslag is een terugkoppeling te vinden over onze inbreng op de verschillende thema’s uit onze kroonkurk.

Duurzame en circulaire producten en bedrijfsvoering

Circulariteit betekent dat grondstoffen niet verloren gaan en hun waarde behouden. We verduurzamen onze verpakkingen en agrarische grondstoffen en reduceren verpakkingsmateriaal. Door bewustere productie zorgen we voor besparingen en een verduurzaming van ons energie- en waterverbruik. Binnen deze pijler hebben we aandacht voor: 

 • Energie en CO2-emissies
 • Watermanagement
 • Afval
 • Duurzaam inkopen

In ons jaarverslag is een terugkoppeling te vinden over onze inbreng op de verschillende thema’s uit onze kroonkurk.

86927EE2-F810-48DA-9CBE-FA18551A032C Created with sketchtool.
 • SDG’s

  Een vijftal SDG’s hebben raakvlakken met onze kernactiviteiten. Hier gaan we ons de komende jaren hard voor maken.

 • Projecten

  Duurzaam ondernemen is onlosmakelijk verbonden met alles wat we doen en waar we voor staan. Deze projecten laten voorbeelden zien van hoe we dat doen.

 • Verantwoord alcoholgebruik

  Als bierbrouwer en familiebedrijf voelen wij het als onze verantwoordelijkheid om waar mogelijk bij te dragen aan verantwoord alcoholgebruik.