Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen

 

Duurzaam ondernemen geven we al generaties lang door. Het is onlosmakelijk verbonden met alles wat we doen en waar we voor staan. Wij geloven dat we de brouwerij op deze manier nog mooier door kunnen geven dan ze nu al is.

Onze kroonkurk


We hebben invloed op onze omgeving, ons eigen handelen en het handelen van onze stakeholders.  Op basis van onze stakeholdersdialoog en de daaruit voortvloeiende materialiteitsanalyse formuleerden we belangrijke thema’s voor de toekomst. Deze thema’s komen terug binnen de drie pijlers van onze kroonkurk.

krk

Wereldwijde groei met lokale betrokkenheid

We willen een financieel gezond bedrijf zijn dat groeit, maar oog heeft voor haar omgeving. We beschouwen lokale betrokkenheid daarbij als een belangrijke randvoorwaarde. Binnen deze pijler hebben we aandacht voor: 

 • Financiële stabiliteit
 • Klant- en consumentenbeleving
 • Innovatie
 • Ethiek, governance en beloning

In ons jaarverslag is een terugkoppeling te vinden over onze inbreng op de verschillende thema’s uit onze kroonkurk

Goede gezondheid en welzijn voor onze belanghebbenden

Een goede gezondheid en veiligheid van consumenten en medewerkers vinden we belangrijk. Dit komt terug in de manier waarop we met elkaar omgaan en in de producten die we op de markt brengen. Verantwoord alcoholgebruik vinden we daarom een belangrijk thema. Binnen deze pijler hebben we aandacht voor: 

 • Verantwoord alcoholgebruik
 • Werkgelegenheid en arbeidsrelaties
 • Veiligheid en welzijn medewerkers
 • Voedselveiligheid en kwaliteit

In ons jaarverslag is een terugkoppeling te vinden over onze inbreng op de verschillende thema’s uit onze kroonkurk.

Duurzame en circulaire producten en bedrijfsvoering

Circulariteit betekent dat grondstoffen niet verloren gaan en hun waarde behouden. We verduurzamen onze verpakkingen en agrarische grondstoffen en reduceren verpakkingsmateriaal. Door bewustere productie zorgen we voor besparingen en een verduurzaming van ons energie- en waterverbruik. Binnen deze pijler hebben we aandacht voor: 

 • Energie en CO2-emissies
 • Watermanagement
 • Afval
 • Duurzaam inkopen

In ons jaarverslag is een terugkoppeling te vinden over onze inbreng op de verschillende thema’s uit onze kroonkurk.

Sustainable Development Goals

De Verenigde Naties stelden 17 doelstellingen op die een eind moeten maken aan onder andere armoede, ongelijkheid en klimaatverandering: Sustainable Development Goals (SDG’s). Een vijftal SDG’s hebben raakvlakken met onze kernactiviteiten. Hier gaan we ons de komende jaren hard voor maken.

In ons jaarverslag is een terugkoppeling te vinden over onze inbreng op deze thema's.
Meer info over de sustainable development goals

Verantwoord alcoholgebruik

Bij Swinkels Family Brewers brouwen wij onze bieren met passie en trots. We willen de wereld laten genieten van onze bieren. Als bierbrouwer en familiebedrijf voelen wij het als onze verantwoordelijkheid om waar mogelijk bij te dragen aan verantwoord alcoholgebruik. Niet alleen de samenleving verwacht dit van ons, maar ook de toekomstige generaties van onze familie van bierbrouwers.

Onze projecten

Fonds Ereburger Alfred van Roy

In 2011 richtte Brouwerij Palm het Fonds Ereburger Alfred Van Roy op ter ere en ter nagedachtenis van Alfred Van Roy (°1913 - †2009). Het fonds heeft tot doel om de jeugd(werking) in Londerzeel te ondersteunen en het maatschappelijke weefsel structureel te versterken door een ontwikkelingskader voor de jeugd te scheppen. 

De brouwerij hecht enorm veel belang aan de lokale verankering en ondersteuning van het verenigingsleven. Brouwerij Palm wil niet louter een commercieel bedrijf zijn, maar ook een bedrijf met een warm hart, waar naast winst ook waarden een rol spelen. Het Fonds Ereburger Alfred Van Roy moet dan ook gezien worden binnen deze bedrijfscultuur. Het reglement stipuleert dat verenigingen met een jeugdwerking of wijkwerkingen die zich op de jeugd focussen in aanmerking komen voor de toekenning van een fonds. Palm voorziet daarvoor jaarlijks een bedrag van € 25.000 dat verdeeld wordt over maximum 4 projecten. De selectie en de toewijzing van de subsidies staan onder toezicht van het gemeentebestuur van Londerzeel.

Lees meer