Legal disclaimer

Swinkels Family Brewers N.V | KvK-nummer 17007387

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Deze rechten berusten bij Swinkels Family Brewers. Zonder schriftelijke toestemming van Swinkels Family Brewers is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Disclaimer

Swinkels Family Brewers N.V. stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. Swinkels Family Brewers geeft echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. Swinkels Family Brewers is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. Swinkels Family Brewers is niet aansprakelijk voor informatie die door derden, waaronder begrepen bezoekers, aan Swinkels Family Brewers ter beschikking is gesteld voor vermelding op deze website. Swinkels Family Brewers is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

Met vragen en/of klachten kan men zich richten tot:

Swinkels Family Brewers 

T.a.v. Consumentenservice o.v.v. “Swinkels Family Brewers website”

De Stater 1, 5737 RV

Lieshout, Nederland